Нов продукт Есцитакон

От 29.10.2021 г е наличен в България нов продукт Есцитакон 10 мг х 30, който допълва психиатричната линия на Фармaконс до 6 продукта в 9 дозови форми.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*