Амолкон 40/5 мг х 28 табл.

amolcon-40mg-5mg-x30

Амолкон 40/5 мг х 28 табл.

Описание:

Амолкон съдържа две активни вещества, наречени олмесартан медоксомил и амлодипин (под формата на амлодипинов безилат). И двете вещества спомагат за контрола на високото кръвно налягане.

Терапевтични показания:

Амолкон се прилага за лечение на високо кръвно налягане при пациенти, при които кръвното налягане не се контролира достатъчно при самостоятелно приложение на олмесартан медоксомил или амлодипин.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.