Анастрокон 1 мг х 30 табл.

anastrocon-1mg-x30

Анастрокон 1 мг х 30 табл.

Описание:

Анастрокон спада към група лекарства, наречени ароматазни инхибитори. Това означава, че се свързва с действието на ароматазата – ензим в човешкото тяло, който влияе на нивото на женските полови хормони, какъвто е естрогенът.

Терапевтични показания:

Анастрокон се използва за лечение на карцином на гърдата при жени след менопауза.

Не е доказана ефективност при пациентки, отрицателни за естрогенови рецептори, освен ако преди това не са имали положителен клиничен отговор към тамоксифен.

Адювантно лечение при постменопаузални жени, които са с инвазивен ранен карцином на гърдата и позитивни хормонални рецептори.

Адювантно лечение на ранен карцином на гърдата при постменопаузални жени с позитивни хормонални рецептори, които са получавали 2 до 3 години адювантна терапия с тамоксифен.

 Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.