Арипикон 15 мг х 28 табл.

aripicon-15mg-x30

Арипикон 15 мг х 28 табл.

Описание:

Арипикон съдържа активното вещество арипипразол и принадлежи към група лекарства, наречени антипенхотици.

Терапевтични показания:

Арипикон се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване, характеризиращо се със симптоми като чуване, виждане или усещане на неща, които реално не съществуват, подозрителност, погрешни убеждения, объркан (несвързан) говор и поведение, както и отегчение. Хората в такова състояние могат да изпаднат в депресия, да изпитват чувство на вина, тревожност или напрежение. Арипикон се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 13 години, които страдат от заболяване, характеризиращо се със симптоми като усещане за приповдигнатост, свръхенергия, нужда от много по-малко сън от обикновено, много бързо говорене с надпреварващи се идеи и понякога тежка раздразнителност. При възрастни той също предотвратява възобновяването на тези симптоми при пациенти, които са се повлияли от лечението с Арипикон.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.