Монтекон 5 мг х 30 дъвч. табл.

Montecon 5 mg x 30

Монтекон 5 мг х 30 дъвч. табл.

Описание:

Монтекон е антагонист на левкотриеновия рецептор, който блокира веществата, наречени левкотриени. Левкотриените причиняват стеснение и оток на дихателните пътища в белия дроб. Чрез блокирането на техния ефект Монтекон 5 mg таблетки за дъвчене подобряват симптомите на астмата и допринасят за контрола на астмата.

Терапевтични показания:

Вашият лекар Ви е предписал Монтекон 5 mg таблетки за дъвчене за лечение на Вашата астма или астмата на Вашето дете чрез предотвратяване на дневните и нощните симптоми на астма.

Монтекон 5 mg таблетки за дъвчене се използват за лечение на пациенти, които са недостатъчно контролирани от техните лекарства и имат нужда от допълнително лечение.

Монтекон 5 mg таблетки за дъвчене може също да се използват като терапевтична алтернатива на инхалационните кортикостероиди при пациенти на възраст от 6 до 14 години, които наскоро не са вземали перорални кортикостероиди за тяхната астма и са показали, че не могат да използват инхалационни кортикостероиди.

Монтекон 5 mg таблетки за дъвчене помагат също при предотвратяване на стеснение на въздухоносните пътища, предизвикано от физически усилия при пациенти на възраст 6 години и повече.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.