Мокси 400 мг х 7 табл.

Moxi 400 mg x7

Мокси 400 мг х 7 табл.

Описание:

Мокси съдържа активното вещество моксифлоксацин, който принадлежи към групата антибиотици, наречени флуорохинолони. Мокси действа, като убива бактериите, причиняващи инфекции.

Терапевтични показания:

Инфекции на синусите, внезапно влошаване на продължително възпаление на дихателните пътища или инфекция на белите дробове (пневмония), придобита извън болницата (с изключение на тежките случаи).

Леки до умерено изразени инфекции на женската полова система (тазова възпалителна болест), включително инфекции на фалопиевите тръби и на лигавицата на матката. Мокси таблетки не са достатъчни за самостоятелно лечение на този вид инфекции и поради това Вашият лекар трябва да ви предпише друг антибиотик в допълнение на Мокси, за лечение на инфекции на горните отдели на женската полова система (вижте точка 2 „Какво трябва да знаете преди да приемете Мокси, Предупреждения и предпазни мерки, Говорете с Вашия лекар преди да приемете Мокси”).

Ако следните бактериални инфекции са показали подобрение по време на първоначалното лечение с моксифлоксацин инфузионен разтвор, Мокси таблетки могат да бъдат предписани от Вашия лекар за завършване на курса на лечението: Инфекция на белите дробове (пневмония) придобита извън болницата, инфекции на кожата и меките тъкани. Мокси таблетки не трябва да се използват за инициираща терапия за който и да е тип инфекция на кожата и меките тъкани или при тежки инфекции на белите дробове.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.