Оланзакон 10 мг х 28 табл.

olanzacon-10mg-x28

Оланзакон 10 мг х 28 табл.

Описание:

Оланзакон съдържа активното вещество оланзапин. Оланзакон принадлежи към групата лекарства, наречени антипсихотици.

Терапевтични показания:

Оланзакон се използва за лечение на следните заболявалия:

Шизофрения – заболяване със симптоми като чуване, виждане или усещане на несъществуващи обекти, налудни мисли, необичайна подозрителност и затваряне в себе си. Хората с това заболяване може също да се чувстват потиснати, тревожни или напрегнати.

Умерено тежки до тежки манийни епизоди – състояния със симптоми на възбуда или еуфория.

Оланзакон показва, че предпазва повторна поява на тези симптоми при пациенти с биполярно разстройство, при които манийният епизод се повлиян от лечение с оланзапин.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.