Докладване на нежелани реакции

Докладване на нежелани реакции

ФОРМУЛЯР ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ОТ НЕМЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

    Моля, попълнете следната информация, за да докладвате за страничен ефект/нежелана реакция: