Бортезокон 3,5 мг прах за инж. разтв.

bortezocon-3.5mg

Бортезокон 3,5 мг прах за инж. разтв.

Описание:

Бортезокон съдържа активното вещество бортезомиб, наричан още „протеазомен инхибитор’. Протеазомите играят важна роля за контрола на клетъчната функция и растеж. Бортезокон може да унищожи туморните клетки чрез намеса в тяхната функция.

 Терапевтични показания:

 Бортезокон като монотерапия или в комбинация с пегилиран липозомен доксорубицин или дексаметазон е показан за лечение на прогресиращ мултиплен миелом при възрастни пациенти, които са получили поне един вид предишно лечение и вече са били подложени или са неподходящи за трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Бортезокон в комбинация с мелфалан и преднизон е показан за лечение на възрастни пациенти с нелекуван мултиплен миелом, които са неподходящи за високодозова химиотерапия с трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Бортезокон в комбинация с дексаметазон или с дексаметазон и талидомид е показан за индукционно лечение на възрастни пациенти с нелекуван мултиплен миелом, които са подходящи за високодозова химиотерапия с трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.