Леветиракон 100 мг/мл – 300 мл сироп

levetiracon-300ml

Леветиракон 100 мг/мл - 300 мл сироп

Описание:

Леветиракон 100 mg/ml перорален разтвор е антиепилептично лекарство (лекарство за лечение на пристъпите при епилепсия).

Терапевтични показания:

Леветиракон е показан за монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши на 16 и повече години с новодиагностицирана епилепсия.

Леветиракон e показан за допълващо лечение на: парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни, юноши, деца и новородени на 1 и повече месеца с епилепсия; миоклонични пристъпи при възрастни и юноши на 12 и повече години с ювенилна миоклонична епилепсия; първично генерализирани тонично-клонични пристъпи при възрастни и юноши на 12 и повече години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.