Прамикон 0,18 мг х 30 табл

pramicon-0.18mg-x30

Прамикон 0,18 мг х 30 табл.

Описание:

Прамикон съдържа активното вещество прамипексол и се отнася към група лекарства, наречени допаминови агонисти, които стимулират допаминовите рецептори в мозъка. Стимулирането на допаминовите рецептори предизвиква нервни импулси в мозъка, което спомага за контролиране на движенията на тялото.

Терапевтични показания:

Прамикон е предназначен за лечение при възрастни на признаците и симптомите на идиопатична болест на Паркинсон самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, т.е. в хода на заболяването през късните стадии, когато ефектът на леводопа намалява или става непостоянен и се наблюдават флуктуации в терапевтичния ефект (флуктуации при изчерпване на дозата или „on off флуктуации). Прамикон е предназначен за симптоматично лечение при възрастни на умерен до тежък идиопатичен Синдром на неспокойни крака в дози до 0,54 mg база (0,75 mg сол).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.